مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

اخلاقِ آمر و ناهی -2

به این مطلب امتیاز بدهیدامر به معروف لازم نیست با خشم باشد

یک کلمه بگویید کارِ شما خلاف است

شما بگویید , دیگری بگوید , گناه در جامعه می خشکدنظرات

^

ورود

ورود