مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

و هذا لسانٌ عربیٌ مبینٌ

به این مطلب امتیاز بدهید

سلام


نیازهای دینی، درک و فهم قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و احادیث نبوی و امامان معصوم (علیهم السّلام) و کتب فقهی و کتب تفسیرقرآن از ضرورت های آموزش زبان عربی است. زبان عربی، زبان قرآن و جلوه ی زیبای کلام خداوند و زبان وحی است و آموختن آن ما را در فهم آیات و معارف دینی کمک می کند.

قرآن کریم می فرماید: « و هذا لسانٌ عربیٌ مبینٌ. نحل/103» این (زبان قرآن) زبان عربی گویا و روشنی است

زبان عربی برای ما ایرانیان هیچ گاه به عنوان یک زبان بیگانه تلقی نشده است. ما زبان عربی را زبان خود می دانیم و در همه جا و همه زمان ها به آن احتیاج داریم. برای پی بردن به میراث گرانبهای تمدن اسلامی و زدودن غبار جهل از اذهان مردم نسبت به این تمدن علمی درخشان، راهی جز فراگیری زبان عربی وجود ندارد.

اگر جویای هویتی برای خود هستیم و دغدغه ی بی هویتی آزارمان می دهد، می بایست با سابقه ی درخشان تمدن اسلامی آشنا شویم و بدانیم که چگونه مسلمانان در تمامی عرصه های علمی آثاری را از خود بجای گذاشته اند؟

به طوری که بزرگ ترین کتب صرف و نحو و لغت و بلاغت و تفسیر قرآن و جمع احادیث به دست توانای علمای ایران و یا اعراب ایرانی نژاد نگارش یافت نظیر صاحب تفسیرطبری و «الکتاب» سیبویه و «امثال و حکم» میدانی نیشابوری و مقامات حمیدی و مقامات حریری و معجم عربی «القاموس المحیط » فیروزآبادی و « اسرار البلاغة» جرجانی و « مفتاح العلوم» سکاکی درعلم بیان و بسیارند از این قبیل علمای اسلامی و ایران که به عربی نگاشتند و از عربی و بالعکس ترجمه نمودند

حال آن که همه می دانیم که آن ادیبان و سخنوران اسلامی و ایرانی فارسی زبانی که به عربی احاطه کامل داشتند، نظم و نثر آنها ذهن و دل ایرانیان را مجذوب خود ساخت ولی بعد از مشروطیت و دوران نو گرایی در ایران تا امروز شاهد مجادله و به نحوی بی توجهی نسبت به زبان عربی هستیم.

با نگاهی به تاریخ زبان عربی در ایران متوجه این موضوع می شویم که با وجود قدمت این زبان و آشنایی دیرین ایرانیان با آن در نحوه ی آموزش این زبان با مشکلاتی جدی روبه رو هستیم در حالی که زبان های دیگر با توجه به حضور نه چندان دیر پای خود، توانسته اند موفقیّت های بیشتری درمقایسه با زبان عربی بدست آورند

پرواضح است زبان عربی زبان دین و فرهنگ ما و میراث جاویدان امت اسلامی است اگر بر این باوریم که گذشته چراغ راه آینده است باید بپذیریم که یادگیری این زبان کلید آشنایی با فرهنگ عظیم اسلامی است.

تعبیر قرآن کریم در مورد زبان عربی در غیر ذی عوج است. اعتقادمان بر آن است که قرآن کریم در مورد هیچ زبانی چنین صراحتی ندارد پس بیاییم زنگار غربت را از سیمای دلنشین این زبان آسمانی بزداییم

.
هم دانش آموزان و هم معلمان باید با این زبان به چشم یک دوست - دوستی که می تواند کمک شایانی به او بکند – نگاه کند. اگر نگاه، نگاه عاشقانه باشد، مطمئنا هم دانش آموز تشنه ی مطالب بیشتری می شود و هم معلم راغب به تلاش بیشتر.

خیلی از دانش آموزان نسبت به معلمان و سواد آنها توجه می کنند و اگر معلم بار علمی زیادی داشته باشد و از مثالهای بیشتری استفاده کند و یا به زبان شیرین عربی صحبت کند، نگاه دانش آموز نسبت به او نگاه احترام آمیزی خواهد بود و همین طور طریقه ی پوشش، بیان مطالب، نحوه ی برخورد و ...


سه سؤال اساسی در این مبحث :

بی شک بخشی بزرگ از ماندگاری زبان عربی و علوم آن به واسطه ی همین فرهیختگان ایرانی مسلمان بوده است ولی امروزه اهمیت این زبان تا اندازه ی قابل ملاحظه ای در میان ما ایرانیان مسلمان کم شده و هر روز شاهد کم رنگ تر شدن حضور آن در عرصه های گوناگون هستیم. به راستی چرا؟

از جمله عدم شناخت کافی از علوم زبان عربی و اهمیت ارتباطش با زبان فارسی و نبود شیوه ی مناسب فراگیری آن و عدم آگاهی از کاربرد درست این زبان .


و چگونه باید زبان عربی آموخت؟


اغلب دانش آموزان سراسر کشور از فراگیری این درس گریزانند و انگیزه ی یادگیری زبان عربی در آن ها ضعیف گشته است و با توجه به افت شدید دانش آموزان، ذهن اغلب دبیران عربی و مسؤولین آموزشی به این امر معطوف گشته که

چگونه می توان موانع جذابیت درس عربی را از میان برداشته و انگیزه های مؤثر در آموزش زبان وحی را در میانشان تقویت کرد؟

نظرات

^

ورود

ورود