مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

زبان شکل دهنده اندیشه

به این مطلب امتیاز بدهید


حضرت آیت الله امام خامنهای در دیدار با نخبگان جوان در 12 شهریور 1392«از پیشرفت علمی در کشور برای گسترش و نفوذ زبان فارسی استفاده شود.

زبان خیلی مهم است...اهمیت زبان ملی یک کشور برای خیلی ها هنوز دانسته و شناخته نیست.


کاری کنیم که در آینده، آن کسانی که از پیشرفتهای علمی کشور ما استفاده می کنند،

ناچار شوند بروند زبان فارسی را یاد بگیرند.


این افتخاری نیست که ما بگوییم حتماً زبان علمی کشور ما فلان زبان خارجی است.


زبان فارسی اینقدر ظرفیت و گنجایش دارد که دقیق ترین و ظریف ترین

علوم و دانش ها می توانند با این زبان بیان شوند.»

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
یک پیام از رهبرم سیّد علی

نظرات

^

ورود

ورود