مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

همسرانی از جنسِ طلا

به این مطلب امتیاز بدهید

پنج یا شش روز به عید مانده بود.

شهید بابایی به منزل ما آمد و مقداری طلا كه شامل یك سینه_ریز

و تعدادی دستبند بود،به من داد و گفت:

فردا به پول نیاز دارم! اینها را بفروش.

من فردای آن روز به اصفهان رفتم. آنها را فروختم و برگشتم.

رفتیم بیرون. كمی كه از منزل دور شدیم گفت:

وضع مناسبی نیست!

قیمت اجناس بالا رفته و حقوق كارمندان و كارگران پایینه و درآمدشان با خرجشان نمی خونه و....

او حدود نیم ساعت صحبت كرد. آنگاه رو به من كرد و گفت:

شما كارمند ها عیالوار هستید،خرجتان زیاد است و من نمی دانم باید چه كار كنم!

پول ها را از من گرفت و بدون اینكه بشمارد، بسته پول ها را باز كرد

و از میان آنها یك بسته اسكناس پنجاه تومانی درآورد و به من داد و گفت:

این هم برای شما و خانواده ات! برو شب عیدی چیزی برایشان بخر!

ابتدا قبول نكردم،

بعد چون دیدم ناراحت شد، پول را گرفتم و پس از خداحافظی، خوشحال به خانه برگشتم!

بعدها از یكی از دوستان شنیدم كه همان شب پول ها را بین سربازان متأهل، كه قرار بود فردا

برای مرخصی عید نزد زن و فرزندانشان بروند، تقسیم كرده است...

نثارِ روحِ خلبان شهید_عباس_بابایی

و مرحومه همسر صبور و مؤمن شان صلوات

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود