مشاهده RSS Feed

یازینبِ فاطمه

شهادت نورِ پنجم

به این مطلب امتیاز بدهید
ای آشنا با تشنگی، ای هم صدای العطش
غم ها کشیدی از بلا، ای یادگار کربلا

شهادت جان گداز بنیان گذار نهضت علمی علوی و شکافنده علوم الهی،

حضرت امام محمد باقر علیه السلام تسلیت باد...


نظرات

^

ورود

ورود