مشاهده RSS Feed

مسلمان ایرانی

آیا عیسی مسیح، در انجیل یهوه دانسته شده است؟

به این مطلب امتیاز بدهید
نویسنده: داریوش شاهد یهوه

اشاره: در عهد عتیق، مجموعه کتب مقدّسۀ یهود شامل تورات و تنخ، خدا یک نام ویژه دارد و آن "یهوه" است. در عهد عتیق در چندین جا می بینیم که غیرخدا، با واژه هایی که در زبان عبری به معنای خدا هستند، خطاب می گردد، مثلاً یهودیان را الوهیم، یعنی خدایان، می نامند(مزامیر6:82) تنها واژه ای که در سراسر عهد عتیق، به خداوند اختصاص دارد، واژۀ یهوه است که اسم اعظم خداست.
حال وقتی از مسیحیان که حضرت عیسی مسیح را خدا می دانند، می پرسیم که آیا حضرت عیسی در عهد جدید، مجموعه کتاب و رسالات مقدس مسیحیان شامل اناجیل چهارگانه و نوشتارهای منسوب به شاگردان مسیح، یهوه دانسته شده است، می گویند: خیر، واژۀ یهوه در سراسر عهد جدید به کار نرفته است، ولی واژۀ «کوریوس» که معادل آن در زبان یونانی است، در عهد جدید به کار رفته و عیسی مسیح نیز، کوریوس خطاب شده است. پس عیسی در عهد جدید، همان یهوه است.

برای پی بردن به مفهوم کوریوس (خداوند، سرور، آقا، مولا) بودن عیسی مسیح باید دو نکته را همواره مد نظر داشته باشیم:


1. خدا عیسی را «کوریوس» ساخته است:

«پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند كه خدا (ho theos) همین عیسی را كه شما مصلوب كردید، خداوند (kurios) و مسیح ساخته است.» (اعمال 36:2؛ ترجمه ی قدیم)


2. عیسی به عنوان «کوریوس»، خدا دارد:

«از خدای خداوند(kurios) ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، می‌خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید.» (افسسیان 17:1, ترجمه ی هزاره ی نو)

نتیجه: اگر کوریوس در عهد جدید، معادل یهوه بود، آنگاه کسی خدای او نبود و کسی او را به کوریوس تبدیل نمی کرد، زیرا یهوه، خدای حقیقی، هیچ خدایی ندارد و خودش ذاتاً یهوه است، و نه اینکه دیگری او را یهوه کند.
^

ورود

ورود