مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

داستانی شگفت

به این مطلب امتیاز بدهید
على بن الحسين صلوات اللَّه عليهما فرمود: مردى با خانواده‏اش مسافرت دريا كرد، كشتى آنها شكست و از كسانى كه در كشتى بودند، جز زن آن مرد نجات نيافت، او بر تخته پاره‏ئى از الواح كشتى نشست تا بيكى از جزيره‏هاى آن دريا پناهنده شد، در آن جزيره مردى راهزن بود كه همه پرده‏ هاى‏ حرمت خدا را دريده بود، ناگاه ديد آن زن بالاى سرش ايستاده است، سر بسوى او بلند كرد و گفت:
تو انسانى يا جنى؟ گفت: انسانم، بى‏آنكه با او سخنى گويد، با او چنان نشست كه مرد با همسرش مينشيند، چون آماده نزديكى با او شد، زن لرزان و پريشان گشت، باو گفت: چرا پريشان گشتى؟

زن گفت: از اين ميترسم- و با دست اشاره بآسمان كرد- مرد گفت: مگر چنين كارى كرده‏ئى؟ (زنا داده‏ئى؟) زن گفت: نه، بعزت خدا سوگند. مرد گفت: تو از خدا چنين ميترسى، در صورتى كه چنين كارى نكرده‏ئى و من ترا مجبور ميكنم، بخدا كه من بپريشانى و ترس از تو سزاوارترم، سپس كارى نكرده برخاست وبسوى خانواده‏اش رفت و همواره بفكر توبه‏ و بازگشت بود.

روزى در اثناء راه براهبى برخورد و آفتاب داغ بر سر آنها ميتابيد، راهب بجوان گفت: دعا كن تا خدا ابرى بر سر ما آرد كه آفتاب ما را ميسوزاند، جوان گفت: من براى خود نزد خدا كار نيكى نمى‏بينم تا جرأت كنم. چيزى از او بخواهم. راهب گفت: پس من دعا ميكنم و تو آمين بگو. گفت: آرى خوبست، راهب دعا ميكرد و جوان آمين ميگفت بزودى ابرى بر سر آنها سايه انداخت. هر دو پاره‏ئى از روز را زيرش راه رفتند تا سر دو راهى رسيدند جوان از يك راه و راهب از راه ديگر رفت، و ابر همراه جوان شد.

راهب گفت: تو بهتر از منى. دعا بخاطر تو مستجاب شد نه بخاطر من، گزارش خود را بمن بگو، جوان داستان آن زن را بيان كرد.
راهب گفت چون ترس از خدا ترا گرفت، گناهان گذشته‏ات‏ آمرزيده شد، اكنون مواظب باش كه در آينده چگونه باشى.الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 69
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود