مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

اگر شیعه نبود

به این مطلب امتیاز بدهید
امير المؤمنين على (ع) به قنبر فرمود:
مژده باد بر شما و مژده دهيد كه به خدا سوگند رسول خدا از اين جهان رحلت فرمود در حالى كه بر امت خويش غير از شيعيان خشمگين بود. همانا هر چيز را شرفى است و شرف دين، شيعه است و هر چيز را سرورى است و سرور و گزينهتر انجمنها، انجمنهاى شيعه است. هر آينه هر چيز را پيشوايى است و پيشواى زمينها، زمينى است كه شيعيان در آن سكونت دارند. به خدا سوگند اگر كسى از شما در زمين نبود خداوند بر مخالفان شما هيچ نعمتى ارزانى نمىداشت و چيزى از پاكيها بهره ايشان نمىشد و براى آنان در دنيا و آخرت بهرهيى نيست. هر كس ناصبى باشد، اگر چه در عبادت كوشا باشد مصداق اين آيه است: «همه كارشان رنج و مشقت است و در آتش فروزان معذبند». «1» هر ناصبى هر چند كوشش كند، كار و كوشش او پراكنده و بىارزش است. شيعيان ما با پرتو خداوند نظر مىكنند و مىنگرند و هر كس با ايشان مخالفت كند كارش باژگونه مىشود. به خدا سوگند هيچ بندهيى از شيعيان ما نمىخوابد مگر اينكه خداوند روحش را به آسمان مىبرد و اگر در حال خواب مرگ او فرا رسد روانش را در گنجينههاى رحمت و باغهاى بهشت خويش و در سايه عرش خود قرار مىدهد و اگر مرگ و اجل او هنوز فرا نرسيده باشد، روانش را همراه يكى از فرشتگان امين خود به جسدش گسيل مىفرمايد تا در آن جاى گزيند. سوگند به خداوند كه حاجيان و عمرهگزاران شما، ويژگان خدايند و همانا فقيران شما اهل غنا و بىنيازى و توانگران شما اهل قناعتند و همه شما اهل دعوت خداييد و شايسته آنيد كه دعاهاى شما را بپذيرد، يا دعوت او را شما پذيرا باشيد و پاسخ دهيد.
روضة الواعظين
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

  1. javad312 آواتار ها
    مطلب جالبی بود
^

ورود

ورود