مشاهده RSS Feed

علی مع الحق

چهره هایی از نور

به این مطلب امتیاز بدهید
پيامبر (ص) فرمودند: خداوند متعال مردمى را در قيامت برمىانگيزد كه چهره هاى ايشان از نور است، بر كرسي هايى از نور نشسته اند و بر ايشان جامه هايى از نور است و در سايه عرش قرار دارند. منزلت ايشان چون پيامبران و شهيدان است، در عين آنكه نه پيامبرند و نه شهيد.
مردى گفت: اى رسول خدا! آيا من از ايشانم؟
فرمود: نه.
ديگرى گفت: اى رسول خدا! آيا من از ايشانم؟
فرمود: نه.
پرسيدند: اى رسول خدا! آنان كيستند؟
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دست بر سر امیرمومنان على علیه السلام نهاد و فرمود: اين مرد و شيعيان اويند.
روضة الواعظین
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود