مشاهده RSS Feed

مشک

هر که نامخت...

به این مطلب امتیاز بدهید


هر که نامخت از گذشت روزگار ..... هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود