مشاهده RSS Feed

دو کلوم حرف حساب

ظاهر یکسانه... نیتاس که فرق داره :)

به این مطلب امتیاز بدهید
بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است
جامه پاکی دگر وپاکی دامان دگر است
کس ندیدیم که انکار کند وجدان را
حرف وجدان دگر و گوهر وجدان دگر است
کس دهان را به ثناگویی شیطان نگشود
نفی شیطان دگـر و طاعت شیطان دگر است
کـس نگفته است ونگوید که دد ودیو شویـد
نقش انسان دگر ومعنی انسان دگر است
کـس نیامد که ستاید ستم وتفرقه را
سخن از عدل دگر، قصه احسان دگر است
هرکه دیدم بخدمت کمری بست بعهـد
مرد پیمان دگر وبستن پیمان دگر است
هرکه دیدیـم بحفظ گله از گرگان بود
قصد قصاب دگر ، مقصد چوپان دگر است

رحیم معینی کرمانشاهی
شعر قشنگی بود... دنبال یه عکس مرتبط با مضمونش بودم ولی یه چیزای دیگه ای پیدا کردم
بعضیاش عجب تلنگری داشت....
   


مثلا در مضمون شعر بالا می تونیم بگیم که!!

کس نگفته است که عریان نشوید
این یکی بی غیرتی، آن دیگری خود غیرت است
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود