مشاهده RSS Feed

مشک

لِنَفسِى...

به این مطلب امتیاز بدهید


چقدر دلم گرم مى شود؛ گرم مى گیرم، وقتى یادم مى آید که
هیچ کس مرا به اندازه "تو" دوست ندارد و
من فقط مال "تو"اَم اى مهربان ترین!


وَأصْطَنَعْتُکَ لِنَفسِى (٤١طه)
و من تو را براى خودم ساختم

..
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود