مشاهده RSS Feed

مشک

فیض تو..

به این مطلب امتیاز بدهید

مگر آنچه تا کنون عطا نمودی ام بسبب استحقاق بوده است
که بعد از این بخواهی بخاطر بیچارگی از فیضت محرومم سازی؟؟؟

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود