مشاهده RSS Feed

مشک

میدانِ زندگی..

به این مطلب امتیاز بدهید


در میدان سیم خاردار زندگی باید همواره سینه خیز به سوی فردا رفت...نظرات

^

ورود

ورود