مشاهده RSS Feed

فاتح

سگ نگاری ؛ بخش دوم : همانند سازي , اين همآني

به این مطلب امتیاز بدهید
در جوامعي كه عنصر فردگرائي سرمايه داري در آنها استيلاي كمتري دارد و الزامات مدني مدرنيته هنوز بر آن جوامع مسلط نشده , بر اساس دسته بندي روانشناسي اجتماعي گرايش همزيستي با سگ در اين جوامع , ميتواند حاصل از نفوذ رفتار يك شخصيت مانند يك سلبريتي هنري يا يك جريان پرنفوذ مانند روشنفكرمآبي غربي , و همانند سازي با آنان در هنگام خلاء هويت و فكري اتفاق بيفتد .

كه البته با توجيهاتي هم همراه است . آنها در يك رويكرد افراطي در تقديس سگ ( بنقل از لسان ساكنين همان جوامع ) سگ را وفادار و حتي فرشته (بهتر از انسان) نقل مي كنند و متاسفانه خودشان هم باور شان ميشود .
و البته اربابان اين باور سعي در اشاعه اين باور دارند بالاخص با سوء استفاده از قدرت كم تشخيص كودكان در قالبي از انيميشن يا در قالب فيلم يا سريال براي بزرگترها .

ولي ارزش و اعتبار اين باورها چه حد است ؟ ما بنا بر روال معمول در هر علمي آن را در برابر چند سوال قرار ميدهيم تا اعتبار آن را بدانيم مثلا

آيا سگ معناي وفاداري را ميفهمد ؟ آيا يك مفهوم اينطور ميتواند باشد كه ارثي گردد
تا در مورد سگ بتوان گفت كه بدون آموزش نسل اندر نسل و گونه اندر گونه در تمام نژادهاي سگ بدون هيچ خطائي اين فهم دارد تكرار ميشود ؟

آيا اين سگ اگر در جائي كه انسان نباشد ميتواند زنده بماند ؟
آيا در غريزه او گزينه ديگري وجود دارد كه او اين همزيستي را بين دو گزينه انتخاب كرده باشد لذا شايسته چنين لقبي باشد ؟

خب ؛ آنچه كه حاصل ميشود اين است كه اين افراد غريزه از روي نياز يك حيوان را كه گزينه ديگر غريزي اي در برابرش نيست را با ارزشي همچون وفاداري خلط كرده اند و در حقيقت خود را با اين وهم فريب داده اند.

بدون شك حيوانات نيز صاحب حقوقي اند و اگر انسان تعدي اي در حقوق آنها كند مورد بازخواست قرار ميگيرد ولي اين رويكرد افراطي , ارتباطي با اداء اين حقوق ندارد .

آپدیت شده 1395/03/03 در 14:20 توسط فاتح

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود