مشاهده RSS Feed

Cyber Soldier

امضــا شمــاره 1

به این مطلب امتیاز بدهید
بنـــد پوتـــین تو را با اشــــک میبـستم ولـی
عـشق بانوی دمـشق آرامـش جان من است

[ کُلــنا فــداکِ
یـا زیـنب کـبری (س) ]
+
روا بود که این چنین بی حساب دل ببری ؟
[ سعـدی ]

ღ.Golboteh.ღ
سـابق

دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود