مشاهده RSS Feed

سخن های دل

مادر مرا ببخش

به این مطلب امتیاز بدهید
مادر مرا ببخش

به خانه که رسیدم، هوا تاریک شده بود.

مادرم تا من را دید گفت: «داروم رو خریدی؟»
ناراحت شدم چون افراد دیگری غیر از من در خانه بودند که می توانستند داروی مادرم رو تهیه کنند تا من مجبور نباشم این ساعت شب بیرون بروم.
کمی اعتراض کردم که الآن هوا تاریک شده و...
مادرم هم ناراحت شد و شروع کرد به غرغر کردن که «همه اش برای شما زحمت می کشم، اینم جوابش....»اما با بیرون رفتنم نیز در این ساعت موافق نبود.
من اما از سر لجبازی و البته با دلخوری حاضر شدم و حدود هفتاد هزار تومان پول تو کیفم گذاشتم تا بروم بیرون.
راستش کوچه ها و خیابانهای اطراف خانه ما تاریک بود و روشنایی درستی نداشت.
منزلمان هم با خیابون اصلی و داروخانه فاصله زیادی داشت.
هم احساس ناراحتی می کردم و هم می ترسیدم.
کم کم از فرعیهای متعدد خودم را به خیابان اصلی رساندم
هنوز با داروخانه فاصله داشتم.
کنار خیابان مقداری شنهای درشتی ریخته بودند و این شنها تا لب جدول خیابان ریخته شده بود .
داشتم از کنار تپه شنی رد می شدم ولی چون هوا خیلی تاریک بود، متوجه نشدم قسمتی از جوی آب، جدول و لبه ندارد،
یکباره پایم لیز خورد و محکم روی شنها زمین افتادم و یک پایم هم داخل جوی آب رفت.
کف دست و ساق پایم درد گرفته بود، با این حال خودم را جمع و جور کردم وشروع کردم به ماساژ جایی که زخم شده بود.
یک مرتبه متوجه شدم کیف پولم نیست.
چند قدم برگشتم و خودم را به همان جایی که زمین خورده بودم رساندم اما اثری از کیف پول نبود.
صدای جریان آب تندی از داخل جوی به گوش می رسید اما آنقدر تاریک بود که نمی شد داخل آنرا دید.
دولا شدم بلکه بهتر بتوانم کف جوی را ببینم که ناگهان عینکم از چشمم درآمد و داخل جوی افتاد.
عینکم همیشه از صورتم در می آمد و برای اینکه نیفتد، معمولا بند عینک به آن وصل می کردم، اما این بار یادم رفته بود که عینکم بند ندارد.
تلفن زدم که یکی بیاد کمک کند تا کیف و عینکم را پیدا کنیم.
بیشتر از یک ربع کشید تا برادرم که همان اطراف بود بیاد کمکم.
ما همین طور مسیر جوی را پایین رفتیم تا ایستگاه بعدی.
بعضی از مغازه دارهای کنار جوی آمدند کمکمان، اما هیچ اثری از پول و عینک نبود.

آنها می گفتند که «سرعت آب اینجا خیلی زیاده و اگر چیزی بیفته نمیشه دوباره بگیریش.»
دست از پا درازتر با پا و دست زخمی و بدون کیف و پول و عینک و با لباسهای خاکی برگشتم.
یاد ناراحتی مادرم موقع بیرون آمدن از خانه افتادم.
در دلم گفتم مادر مرا ببخش! اگر حرفت را گوش کرده بودم و لجبازی نکرده بودم الان نه زخمی بودم نه عینک و پولم گم شده بود.

ماهنامه خوبان، شماره87، اردیبهشت 1395

آپدیت شده 1395/06/12 در 15:32 توسط یا عالی

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

 1. عارف آواتار ها
  استغفرلله ربی من نفسی!
  افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد

  یاد داستانی از مرحوم نخودکی افتادم که در کتاب نشانی از بی نشانه ها آمده: روزی نماز صبح شیخ قضا شد و تا ظهر نشده, فرزندش فوت شد!
  شیخ گفت وای از آن روزی که نماز شبم قضا شود!
  ---------------------
  خانم معلم شاگرد اولها رو سخت تر تنبیه میکنه
  آپدیت شده 1395/02/25 در 16:57 توسط عارف
^

ورود

ورود