مشاهده RSS Feed

سخن های دل

یا معبودی ولا معبود سواک

به این مطلب امتیاز بدهید
سالار هستی همه هستان و نیستان
سلام

سالار تمام خوبیها و مانع همه بدیها
سلام


الهی
دلتنگم برای یک لحظه حضورت
در وجود غایب از خویشتنم

دلتنگم و تنها تو را می جویم
ای پروردگار تمام زیبایی ها
آفریدگاری
که آرامشت زیباترین استدلتنگم از اسرت خواهشهای نفسم
دلتنگم از هر آنچه تو خوبی و من بد کردم
از هرآنچه تو دانی و من جاهلم

خدایا
ای ازلی
و ای ابدی


ای رب بی مثال
خدایا

دلتنگم از ناشایسته هایم

و از نابایسته هایم


دلتنگ از آنچه تو خواهی و من عصیان کنم
دلتنگ از آنکه بر لب دریای رحمتت هستم

اما

دریغ
و صدها

دریغ
از تر کردن لب به جرعه ای از کرامتت

دریغ

از اینکه
بند غرور عصیان گردیده ام

و غضبت را بر رحمتت گزیده ام


ای که

رحمتت بر غضبت سبقت جسته
و کرامتت شهره عالم


بی وفایی ام شهره عالمم ساخته
و نامردمی ام مردمان را آزرده
اشک خون باریدن باید

که
زنگار دل را خراشید شاید
تا نورجمالت
در سویدای قلبی که تو عطایم کردی
به کرامتت متلالا گردد

بار الها
رحمتی دیگر بر این عبد عاصی و بی مقدارت

ای اعلی ترین اسوه حیات


یا معبودی

ولا معبود سواک

ز.الحسینی
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود