مشاهده RSS Feed

نوشته های شخصی من

داستان یک شخص مرموز

به این مطلب امتیاز بدهید
روزی فردی درون شهری زندگی می کرد که پشت سر او داستانها بسیار بود و به بیکاری و در خانه ماندن معروف بود ، روزی در مسیری دوستش او را دید و با او به سخن نشست :

تو چرا هنوز بیکار می نشینی و هیچ کاری نمی کنی ؟ آیا باور کرده ای که کسی که بیکار بنشیند به جایی میرسد ؟!! آدمهایی مثل تو باعث مشکلات در دنیا شده اند از خدا بترس !!!

این گونه بیهوده زیستن تو را چه سود ؟ همیشه در حال تغییر مراحل آموختن هستی و هیچگاه در یک کار نمی مانی ؟!! آیا نمی بینی که همگان به تمسخر تو نشسته اند ؟!!

همچون کودک صفتان به دنبال بازی و امیال خویش نباش و کاری را برگزین و تا آخر برو !!!

شخص گفت : من مشکلات زیاد دارم باور کن اگر این مشکلات حل شوند من راه خود را برای خرسندی در دنیا و آخرت می پیمایم . مطمئن باش من از هرکسی آرزوی خوشبختی در دنیا

و آخرتم را دارم .

دوست آن فرد گفت : چه بچگانه می اندیشی !!! زیرا تمام مردم دنیا مشکل دارند و کسی به خاطر مشکلات درون خانه نمی ماند و بی هدف زندگی نمی کند !!! آیا نمی دانی گوشه

نشینی درون خانه نهی شده و گفته اند کسی که بیکار باشد از دین خارج می شود ؟!!!

شخص لبخند تلخی زد و گفت : من به آنچه که از دهانت بیرون می آید آگاهم . چرا که خود در این موارد تفکرات بسیار کردم و از این روش زندگی بیزارم !!! جال آنچه که تو را نسبت به من

این چنین آشفته ساخته ناآگاهی تواست . بدان من آگاهم که دیگران هم مثل من مشکل دارند حال آنکه بعضی از همین مردم برای دنیای خود و جامعه خود برای حل مشکلات خویش

مشکل می سازند . اگر قرار باشد من برای حل مشکلاتم کاری را انجام دهنم که دیگران دچار ضرر و زیان شوند همان بهتر که انجام ندهم . تو و این مردم چطور در مورد من حکم می کنید

که جزء به ظواهر امور به چیز دیگری فکر نمی کنید ؟!!! من اگر از خدا نمی ترسیدم مثل شما ها برای هر کار غلطی توجیهی میساختم تا در تمام مشکلات یاریم می رسانند حال آنکه من

به غیر از خداوند به چیز دیگری نیاز ندارم .

به خدا قسم زندگی برای من دشوار تر از افرادی مثل توست که در هر لحظه باید به سود و زیان زندگی بیندیشم و در هر لحظه برای رضای خداوند کار صحیح را انجامش دهم . ایا تو

ندیدی که مدتی در کارهای زیادی شرکت می کردم و برای روزی حلال تلاش می کردم ؟!! از خودت نپرسیدی چرا همچین فردی باید بیکار در خانه بنشیند ؟ وقتی درون آن حجره من کار

می کردم صاحبش مال اندوزی بسیار می کرد و دارای خصوصیات اخلاقی رذیلی بود و با مردم به نیکی رفتار نمی کرد !!! پس من از این رفتار ازرده شدم چراکه با من همین می خواست

با مردم کنم که خود می کرد.

حال گویی چرا از این شغل به آن شغل میروم و تلاش در آموختن بسیاری از مسائل می کنم و این روش روش غلطی است . زیرا من نسبت به جامعه خویش غافل نیستم و حلال و حرام

را در آن می بینم . اگر من نصبت به جامعه خویش غافل باشم آیا خداوند مرا بازخواست نمی کند ؟ وقتی می بینم که افراد جامعه من دست از تلاش برای کسب روزی حلال برداشته اند

و نصبت به رضای خداوند غافل شده اند من نباید کاری کنم ؟ پس من وظیفه می دانم تا جایی که شود اطلاعات کسب کنم که اگر حتی روزی نتوانستم از آن علم سودی برم به دیگری

کمک کنم تا بتواند از آن علم برای رضای خالق هستی سود برد . تا زمانی که آدم یا آدم هایی مثل تو باشند که ظاهر امور را قضاوت می کنند بدون اینکه در این دنیا سودی داشته باشند

نه تعلیم می دهند نه به یادگیری می پردازند همچنان آدم یا آدم هایی مثل من باید زبانزد خاص و عام باشد و این جای تعجب ندارد .

بدان و آگاه باش تمام این سالها ، عمر مرا با جهالت خویش به بیهودگی کشاندید من از حقم نمی گذرم هرچند خداوند از حقش بگذرد . در این سن پیر و ناتوان شده ام و در این سالها

تازه جرات کرده ای به من بگویی بیهوده ؟!!! اگر خداوند از شکستن قلب نهی نفرموده بودند هر آینه همه شما را به صلابه بازخواست می کشاندم تا احدی از شما بی فکران این چنین

انسانها را به تمسخر خود نگیرید و خود را بر دیگری برتر نبینید . که همه در پیشگاه خداوند یکسان هستند هرچند از ظواهر امر به باطنش نرسید و بواسطه باطن خویش از حقایق دوری

جویید .

آپدیت شده 1395/02/18 در 13:02 توسط گمراه

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود