مشاهده RSS Feed

فاتح

شهر گمشده ؛ بخش دوم : رستوران دار ها و گارسون ها

به این مطلب امتیاز بدهید
استاد سینماگری داشت میگفت که بدجور بین فرم و محتوی گیر افتاده ایم . با این فرم نمیتوان فیلم با محتوی ساخت و اگر محتوی را رعایت کنیم فرم را چه کنیم .

استاد سینما گری از مملکت روس شنید و گفت مردم مبتلا به بیماری تخیل هالیوودی شده اند و سینماگر ها هم ؛ احتراما گارسون آنها .

هر کدام از فیلمهایی که در منوی صاحب رستوران باشد و مردم به آن عادت بیشتری کرده باشند این گارسونها باید بیاورند سر میز .
دست به هیچ چیزی هم نزنند , پولشان را بگیرند و .. برو حالشو ببر هنرمند .. ارواح امواتت

برای برون رفت از این چرخه " هنر برای پول " باید به اصل بازگشت . یعنی سینمای هنری ... یعنی هنر برای هنر ....

استاد سینما گر ایرانی هم آهی کشید و با دست محکم زد به پیشانی و گفت : آقا شما مثل اینکه متوجه مزاج مردم نشدید .
مردم مزاجشان بهم ریخته . فیلم هنری را که نمیشود با تخمه و پسته و خانواده خورد ... !

در این بین که اساتید تبادل نظر میکردند از آن اتاق بسته آمدم بیرون تا یاد یک مرد و شهر گمشده اش را بنویسم .

آپدیت شده 1395/02/18 در 01:27 توسط فاتح

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود