مشاهده RSS Feed

فاتح

وزن روح !

به این مطلب امتیاز بدهید
حکیمی فرمود اندیشیدن برای روح و نفس ناطقه مانند وزن و سنگینی برای جسم است.
آیا شما جسمی دارید که وزن نداشته باشد؟
هر جسمی وزن مخصوص خود را دارد. البته وزن اجسام فرق می‌کند. چوب و آهن وزن خودش را دارد. جسم بدون وزن نداریم. وزن یعنی سنگینی. در هر صورت جسم یا به خاطر جاذبه، وزن دارد یا اینکه خودش وزن دارد. جسم بی‌وزن نداریم.

[انديشه در ] نفس ناطقه همان حالتی است که وزن برای جسم دارد. نفس ناطقه و روح آدمی، اندیشه دارد. اندیشیدن برای نفس ناطقه همانند وزن است برای جسم. همان‌طور که جسم بدون وزن نداریم، روح بدون اندیشه نداریم.

قطعي از كلام استاد ديناني
برچسب ها: نفس, ناطقه, وزن, جسم, روح ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود