مشاهده RSS Feed

ستايشگر

گناهکاری

به این مطلب امتیاز بدهید
به نام خدا.

آخ اعصاب آدم خورد میشه میبینه ناله میکنن از گناهکاری! حرف از گناهکاری نزنید! شما چه میدونید گناهکار بودن یعنی چی؟
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود