مشاهده RSS Feed

فاتح

چرا گزانتیپ ؟

به این مطلب امتیاز بدهید
پدر سقراط حجاری "سوفرنیک" نام بود و مادرش "فنارت" نیز قابله بود. او متوالیا دو همسر اختیار کرد و "گزانتیپ" همسر دوم او بود که به تند خوئی و بدخلقی شهرت داشت . شاید شهرت او هم بدین واسطه و هم بواسطه نقل محاکمه سقراط که منتسب به اوست او را بیشتر در تاریخ فلسفه مشهور گردانیده .

در کتاب ضیافت افلاطون روایتی از گزنفون نقل شده که , روزی او از آنستین ( شاگرد دیگر سقراط ) شنید که سقراط میگوید با تربیت کردن زنها چیزها میتوان از آنها بدست آورد و آنستین اعتراض کرد
و
گفت : خب حال که عقیده تو چنین است پس چرا بجای اینکه کار خود را با گزانتیپ یکسره سازی با او که بد خوترین زنان است راه سازگاری پیش گرفته ای ؟ سقراط گفت برای اینکه من میبینم کسانی که سوارکار قابلی میشوند مطیع ترین اسبها را انتخاب نمیکنند . من فن زیستن در اجتماع و با مردم را خواستم بیاموزم از این رو گزانتیپ را به همسری اختیار کردم و مطمئن بودم اگر بتوانم خوی ناهنجار او را تحمل کنم , با طبایع دیگر بسهولت توافق و سازش پیدا خواهم کرد ./

برداشت آزاد از
کتاب فلاسفه بزرگ / جلد 1 / آندره کرسون

آپدیت شده 1394/12/28 در 23:10 توسط فاتح

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود