مشاهده RSS Feed

مشک

تو دل بزرگي داري ...

به این مطلب امتیاز بدهید

حسين تو دل بزرگي داري ...
خيلي ...
خيلي دل بزرگي داري كه شفاعت مردماني را خواهي كرد كه باز فراموشت كرده اند!
ميدانم كه خودت هم ميدانستي اين فراموشي را ...
گويا اين رسم زمانه است ...
آن زمان كوفيان فراموشت كردند و اين روزها ما !
زياد نمي گذرد از عاشورا ...
دنيا دوباره به حال اولش برگشته !
كلاهبردارها به كار خودشان مشغولند !
كم فروشان دوباره كم مي گذارند در كالايشان ...
دروغگوها دوباره دروغهايشان را مي بافند و ...
مي بيني مرد!
تو بازهم خيلي زود فراموش شده اي ...
حداقل تا اربعينت ...
شايد هم تا محرم سال بعد!

تقديم مي شود به :
زينبي كه خواست كربلا فراموش نشود ...


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود