مشاهده RSS Feed

یا صادق(ع)

گناه...

به این مطلب امتیاز بدهید
به کوچکی گناه نگاه نکن بلکه به بزرگی کسی نگاه کنکه از او نافرمانی کرده ای.[SIZE=12px]رسول اکرم (ص)[/SIZE]

نظرات

^

ورود

ورود