مشاهده RSS Feed

مشک

مردگان رهایم کنید...

به این مطلب امتیاز بدهید


فریادهای خفه در گلو

دستهای بیرون مانده ازخاک

چشم امیدهایی که بسته شد

به فکر فرو میبرد مرا

زنده بودن کافی نیست

زندگی باید کرد

مردگان رهایم کنید

من آرزوهایم را به گور نخواهم برد


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود