مشاهده RSS Feed

دو کلوم حرف حساب

هر روز

به این مطلب امتیاز بدهید
هر روز تنگ غروب تو سربازی


صفا داره لب مرز تیر اندازی


تا چهل چراغ پادگان روشن میشه


سر دیگ عدسی غوغا میشه


توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس


بخورم ، نخورم گرسنه می مونم


قدر آش ننم رو حالا می دونم
.
.
.
سر پستم رسیدم خوابم آمد — محبت های مادر یادم آمد


نوشتم نامه ای با برگ چایی — کلاغ پر میروم مادر کجایی


نوشتم نامه ای با برگ انگور — جدا گشتم دو سال از خانه ام دور
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود