مشاهده RSS Feed

همه جان چشم شدم خیره بدنبال تو گشتم !

نتیجه مراقبت از خود !

به این مطلب امتیاز بدهید
هوالاول

همیشه نتیجۀ کار مهمه !
دلیلی نداره برای برپایی آتشی که امروز با چوب کبریت ممکن میشه
به روش مردم قدیم چوب بروی سنگ بکشیم .
ولی دانستن و آموختن روشهای نامرسوم اما نتیجه بخش خالی از لطف نیست .


کسی برای ثوابی نذر و عهد سال یا چهل روز یا ماهانۀ سنگینی میکنه
و ممکنه با این نذر هر چند پر هزینه و زحمت
حتی یک گرسنه به معنای واقعی سیر نشده باشه !

و انسانی با نزدیک شدن به مردم و شناخت اونها به اگاهی و معرفت کافی میرسه و با شناسایی و سیر ساختن یک گرسنۀ واقعی به ثواب یک سال نذر روزانه ی سنگینی که درش مراعات و دقت نشده میرسه !!

می باید شناخت !

شناخت و معرفتی که در مکتب اسلام و راه و مرام علی علیه السلام یافت شدنی ست و آموختنی ! تا شاید به درک درستی از شب زنده داریها و بندگی خالصانه برسیم .

تا توانی به جهان خدمت محرومان (محتاجان) کن
به دمی یا درمی یا قلمی یا قدمی !


گر خود را نجویی و نیابی خود نیستی و دیگری بیگانه ای با خود !
به خود آ تا به خدا آیی !
و آسمان آگاهی
محض ثواب بیشتر و تشخیص بهتر ...
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود