مشاهده RSS Feed

ستايشگر

تکیه بر خلق

به این مطلب امتیاز بدهید
به نام خدا.

چه حق و چه باطل، هر کس که به مردم تکیه کرد و به یاری آنها امید بست، خوار و خفیف و بی آبرو شد.

ستایشگر
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده
^

ورود

ورود