مشاهده RSS Feed

شعر

گفتگوی حضرت رقیه خاتون با سر امام در خرابه شام

به این مطلب امتیاز بدهید
سرت بابا بگیرم من به دامان
ایا بابای خوب و بهتر از جان

بگو کو جسم خوب و نازنینت
چرا بشکسته اند بابا جبینت

چرا دندانت ای بابا شکسته
چرا لبهای تو تبخال بسته؟

به لبهایت چه زخم بیکران است
گمانم جای چوب خیضران است

فدای دیده های پر زخونت
نبخشم دشمن خوار و زبونت

زنم بوسه به لبهای قشنگت
به آن پیشانی بشکسته سنگت

دلم خواهد کشی دستت به سویم
نهی دست لطیفت را به مویم

تو می دانی صغیری بی گناهم
در این مخروبه بینی بی پناهم

ببین دُردانه ات بر خشت و خاک است
دو پای نازک او چاک چاک است

بابا اینجا ببین با من چه سازند
مرا با تازیانه می نوازند
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود