مشاهده RSS Feed

مشک

فرض کن حضرت مهدی(عج) به تو ظاهرگردد...

به این مطلب امتیاز بدهید


فرض کن حضرت مهدی(عج) به تو ظاهرگردد

ظاهرت هست چنانیکه خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیده ی صاحب نظری؟

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟

لقمه ات درخور او هست که نزدش ببری؟

پول بی شبهه وسالم زهمه داراییت

داری آن قدرکه یک هدیه برایش بخری؟

حاضری گوشی همراه توراچک بکند؟

باچنین شرط که درحافظه دستی نبری!

واقفی برعمل خویش توبیش از دگران

میتوان گفت تو را شیعه ی اثنا عشری؟


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود