مشاهده RSS Feed

shirinbanoo

حافظ چه می داند؟!!

به این مطلب امتیاز بدهید

دیوان حافظ را باز کردم این شعر اومد:


خوشا شیراز و وضع بی مثالش خداوندا نگهدار از زوالش
زرکن آباد ما صد لوحش الله که عمر خضر می بخشد زلالش


میان جعفر آباد و مصلی عبیر آمیز می آید شمالش
به شیراز آی و فیض روح قدسی بجوی از مردم صاحب کمالش

که نام قند مصری برد آنجا که شیرینان ندانند انفعالش
صبا زان لولی شنگول سرمست چه داری آگهی چونست حالش

گر آن شیرین پسر خونم بریزد دلا چون شیر مادر کن حلالش
مکن از خواب بیدارم خدا را که دارم خلوتی خوش با خیالش

چرا حافظ چو می ترسیدی از هجر
نکردی شکر ایام وصالش
^

ورود

ورود