مشاهده RSS Feed

دانشنامه عاشورا و امام حسین (ع)

زيد بن ارقم

به این مطلب امتیاز بدهید
از صحابه پيامبر خدا «ص‏» که در زمان آن حضرت نوجوان بود و در تعدادي از جنگها در رکاب پيامبر حضور داشت.[1] وي در سن پيري پس از حادثه عاشورا، وقتي اسيران ‏اهل بيت را به کوفه آوردند و وارد قصر ابن زياد کردند، در آنجا حضور داشت.وقتي سر مطهر سيد الشهدا را مقابل ابن زياد قرار دادند و او با چوب به دندانهاي آن سر بريده مي‏زد، زيد بن ارقم اعتراض کرد که: چوب خود را از اين لبها بردار، به خداي يگانه قسم، من‏بارها ديدم که رسول خدا «ص‏» با لبهاي مبارکش اين لبها را مي‏بوسيد، سپس بعنوان ‏اعتراض، مجلس را ترک کرد.[2] هم او نقل کرده که وقتي سر امام حسين‏ «ع‏» را در کوچه‏ها مي‏گرداندند، من در غرفه خود بودم. جلوي من که رسيد، شنيدم آيه‏ «ام حسبت ان‏اصحاب الکهف و الرقيم...» را مي‏خواند.[3] وي در سال 68 هجري در کوفه درگذشت.[4] .


پی نوشتها :
[1] تاريخ الاسلام، ذهبي، ج 5، ص 118.
[2] بحار الانوار، ج 45، ص 116، اثبات الهداة، ج 5، ص 188.
[3] همان، ص 125.
[4] براي شرح حال او ر.ک: اعيان الشيعه، ج 7، ص 87.

نظرات

^

ورود

ورود