مشاهده RSS Feed

مشک

خدایاااا...

به این مطلب امتیاز بدهید


خدايا....
دريافته ام کسي که مي گويد " برايم دعا کن ..."..
از روي عادت نمي گويد....!
کم آورده است....
دخل و خرجش ديگر باهم نمي خواند...
صبرش تمام شده است ....
ولي دردهايش هنوز باقي مانده است....!!!
مهربانم..!!کاش مي دانستي چقدر دردناک است ،شنيدن جمله :
"برايم دعا کن..."
خدايا کمکش کن ..
هنوز هم به معجزه کرامتت ايمان دارد.... يارب!
هنگامي که ثروتم دادي، خوشبختي ام رانگير.
هنگامي که توانايي ام دادي، عقلم را نگير.
هنگامي که مقامم دادي،
تواضعم رانگير.
انگاه که تواضعم دادي ،
عزتم رانگير.
وقتي قدرتم دادي ،
عفوم رانگير .
هنگامي تندرستي ام دادي،
ايمانم رانگير . و آنگاه که فراموشت کردم ، فراموشم مکن،
آمين يا رب العالمين از خــــدا ميخواهــــم
به خوابتــــون :آرامــــش
به بيداريتــــون :آسايــــش
به زندگيتــــون :عافـيــــت
به عشقتــــون :ثــــبــــات
به مهرتــــون :وفــــــــا
به عمرتــــون :عــــزت
به رزقتــــون :برکــــت و
به وجودتــــون :صحــــت
عطا کنه


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

  1. مهدیسا آواتار ها
^

ورود

ورود