مشاهده RSS Feed

مشک

پژواک صدایت...

به این مطلب امتیاز بدهید


از فـراسوي ازل تا ابد اي حلق بريده
مي رود دايره در دايره پژواك صدايت ...

مُشک نوشت: دلم مي خواهد توي اين دايره ها گم شوم
توي اين دايره ها غرق شوم
توي اين دايره ها بميرم

همين.برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود