مشاهده RSS Feed

شعر

غدیر بهار عزت

به این مطلب امتیاز بدهید
خطاب آمد پیمبر را بخواند
هر آنکس بود آنجا تا بداند

و آن اتمام نعمت بر نبی بود
چه دین ، گر آن نباشد منتفی بود

بگفتا حاجیان را تا بمانند
بگفت این وحی حق است تا بدانند

گرفت دست امیر المؤمنین را
نمود ابلاغ وحی آخرین را

بگفت تکمیل شد زین لحظه اسلام
نمودم وحی را بی وقفه اعلام


هر آنکس را پیمبر هست مولا
علی اینک پس از من هست مولا

زمین و آسمان غرق شعف شد
که مولاشان علی شاه نجف شد

چه این ابلاغ در حکم مبین بود
علی زین حکم پس مولای دین بود

غدیر پس آیتی بر نهی جُرم است
غدیر احیاء عدل و نفی ظلم است

یدلله بود در دستان احمد
گلی خوشرنگ از بُستان سرمد

برائت جوید از ظلم و تعّدی
حمایت سازد از هر دردمندی

بگو«خادم» که فصل انتظار است
بهار عزّت است و افتخار است

ورود مرتضی شد ابتدایش
ظهـور قائم حق انتهـــایش

برچسب ها: غدیر ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود