مشاهده RSS Feed

شعر

خلق منفور خدا ( آل سعود لعنت الله علیه )

به این مطلب امتیاز بدهید
بگذار دلی خالی کنم که از کینه ی آل خبیث سعود آکنده است .
الهم اخذل آل جهول سعود .
امروز گر به سوگ حجاج نشسته ایم و برای مظلومیت کشته شدگان صحرای منا غمناکیم اما ...
شادمانیم که کم کم چهره ی دشمنان قسم خورده و زخم خورده از شمشیر علی (ع) افشاء میشود .
خرسندیم که نشانه های ظهور منتقم آل الله برای دنیای اسلام معلوم میشود .
خدایا حق مظلومینی که بر تو مهمان بودند را از این میزبانان همیشه نامرد و عهد شکن تاریخ بستان .


ای عجایب خلقت روی زمین
ای وفور نکبت از پا تا جبین

روبهان هرزه ی بوزینه خو
ای توحّش سیرت و بس کینه جو

قلبتان آکنده از کبر و غرور
جانتان لبریز از فسق و فجور

ای هزاران چهره در وقت عمل
تلخ کامان عدالت در جمل

پر ز کین از زخم بدر و خیبرید
ساده از ابلیس فرمان میبرید

زر خرید آل منفورید پس
کاینچنین در فتنه مجبورید پس

مرده بادا همچو آنان یادتان
ثبت شد در لوح دونان نامتان

از چه بشکستید آن پیمان خویش
بد نوازیدید چرا مهمان خویش ؟

از چه «خادم» در عجب باشی از آن
نیست بِه زان ، در مرام روبهان

آپدیت شده 1394/07/07 در 00:00 توسط مرید الحسین (ع)

دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود