مشاهده RSS Feed

مشک

آرام جانم ...

به این مطلب امتیاز بدهید


آرام جانم...


محبت به چشم نيست. اصلن محبتي كه به چشم باشد كه محبت نيست. محبت بايد خودش سرش را بيندازد پايين برود بنشيند در خلوت ترين گوشه دلت و هي براي خودش اشك بريزد و دلت را بكند يك اقيانوس و آن وقت تو بشوي يك دست آبي آرام! هرچه درد محبتهايت بيشتر باشد...اقيانوس تر مي شوي...هرچه زخمت عميق تر آرام تر...!


محبتت را در محبتي عميق تر غرق مي كنم!


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود