مشاهده RSS Feed

دو کلوم حرف حساب

افرق علینا....

به این مطلب امتیاز بدهید
قرآن مي فرمايد:
ما شما را در سختي آفريديم و زندگي شما آميخته و تنيده با مشكلات است
دنيا را محل آزمايش قرار داديم تا مشخص شود كه كدامتان خوش مي درخشيد
و ائمه خود در حلقه بلاها زندگي كردند و فرمودند براي خوبان آزمايش ها سخت است و بهشت محفوف به سختي هاست.
از سويي ديگر دستورات داده اند تا با شيوه هاي شناختي، رفتاري و عاطفي و معنوي به جنگ مشكلات برويم، صبوري كنيم و سازگار باشيم نيز فرمودند راه گشايش از مشكلات دو چيز است:
مشكلات قابل حل را حل كنيد
مشكلات اجتناب ناپذير را بپذيريد
معلوم نيست فرداي ما چه مي شود
همان گونه كه حاجيان و خانواده هاي آنها تا چند روز قبل خبر از عاقبتشان نداشتند چيزي كه مسلم است از نظر دين و روان شناسي اين است كه بايد به تنظيم انتظاراتمان متناسب با امكانات و واقعيات بپردازيم
بنابراين بايد هميشه اين احتمال را بدهيم كه ممكن است من هم به نوعي مانند فقر، بيماري، و...آزمايش شود
و از سوي ديگر بايد از روش هاي تنش زداي روان شناسي و روان شناسي اسلامي كمك بگيريم تا ظرفيت رواني افزايش يابد و مددكار خود و ديگران شويم
عمده ترين شيوه هاي تنش زدا عبارتند از:
دعا و راز و نياز با خداوند
اعتماد به خداوند تبارك و تعالي با توجه و تمركز بر صفات و اسما او
صله رحم و حمايت هاي اجتماعي
ذكر و يادخداوند
صبر
خود را به صبر وادر كردن
همديگر را به صبر دعوت كردن
توجه به گذار بودن دنيا و جاويد بودن آخرت
توجه به غم هاي بزرگتر به خصوص مصايب اهل بيت و انبيا و اوليائش( عليهم اسلام)
توسل به ائمه خصوصا صاحب مان ( عجل الله تعالي فرجه الشريف)
اميدوار و خوش بيني
نماز اول وقت
مشورت كردن با افراد با تجربه
توجه به اين كه دينداران براي زندگي و رنج و مرگ و خوشي معنايافته اند و افراد بي قيد در سختي ها ضربه مي خورند
توجه به اين كه باورهاي ديني قوي ترين ابزار براي تغيير و اصلاح و تعديل رفتار و شناخت و ارتقا سلامت روان است.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود