مشاهده RSS Feed

safareeshghe

آیات نجومی

به این مطلب امتیاز بدهید
در این قسمت تعدادی آیه است درباره ی (خلقت آسمان ها و زمین ) که خداوند در قرآن کریم آورده است .
در رمضان وقتی قرآن می خوانید بر معنای آن نیز تدبر کنید.

سوره ی مبارکه ی هود آیه 7 : او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید.

و این آیات دیگر نیز به همین جمله ی بالا اشاره کرده اند :

سوره ی مبارکه یونس آیه 3

سوره ی مبارکه حدید آیه 4

سوره ی مبارکه ی فرقان آیه 59

سوره ی مبارکه ق آیه 38

سوره ی مبارکه سجده آیه4
^

ورود

ورود