مشاهده RSS Feed

دو کلوم حرف حساب

حمایت حامی

به این مطلب امتیاز بدهید

ديروز
«جوانان و نوجوانان» ما براي دفاع از وطن و ناموس مان «به فرمان رهبر» از جان خود هم گذشتند

و امروز خانواده ها براي رفع اضطراب ها و حفظ ايمان جوانان مجرد شان «به فرمان رهبر» از اسراف و تشريفات زائد ازدواج خواهند گذشت؟!!   
ایشان توصیه نمودند که این متن را به دوستانتان پیامک کنید که ثوابی ببرید

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود