مشاهده RSS Feed

مشک

کارش از اشک گذشته بود ...

به این مطلب امتیاز بدهیدهر چقدر هم دل قرص باشد
هر چقدر هم يك دل دل باشد
حتي اگر آن دل دل زينب باشد
حتي اگر آن دل دل خواهر تو باشد...
تاب نمي آورد...قرار نمي گيرد...بهانه مي گيرد...


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود