مشاهده RSS Feed

مشک

یا حسین ...

به این مطلب امتیاز بدهید


مُشــــــــک!!

اصلا بـ تو نيامده
براے ِ عيد بنويسے!
بـ خدا راست مي گويم؛
قلم ات خيلے سياه است،
تو را با غدير چـ كار؟!
بيا بـ چسبيم بـ محرم ِ خودمان!
صلے الله علے الباكين علے الحســـــــــــــــــــــ ــيــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين

حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود