مشاهده RSS Feed

مشک

خدا کند که بیای ...

به این مطلب امتیاز بدهید

خدا کند که بیای ...

ماییم و نوای بی کسی ...

ماییم و نوای بی نوایی ...

ماییم و نوای آوارگی ...

خودمان را جا گذاشتیم در پیچ و خم روزگار ، بیا و پیدایمان کن ...

کش آمدیم ما بین این همه نبودن و انتظار...

_ منم همیشه منتظر _


برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود