مشاهده RSS Feed

شعر

اشعار حماسی قیام ابا عبدالله الحسین (ع) -2

به این مطلب امتیاز بدهید
عشق واقعی در کربلاکربلا صحرای عشق و جای مجنون گشتن است

مقصد دیدار و وصل و مُثله در خون گشتن است

عهد گاه سرخ اهل احمد است و مرتضی

سرزمین اشک و آه و دیده جیحون گشتن استمأمن عشق حسین و خواهر پروانه اش

جایگاه عهد زینب وان دل دیوانه اش

کربلا مأوای تأیید کمال عشق بود

سرزمین جانفشانیها و مرهون گشتن استدر جهان هر عشق تا سرحد جان تعریف شد

وقت مردن تا رسیدی نوبت تکذیب شد

لیک عشق این دو محبوب از سر جان هم گذشت

راز این حُب در مصاف سحر و افسون گشتن استتا حسین در مسلخ خود مُثله شد در پای یار

ناله از سو ز جگر زد نیز آن بیمار زار

حال آن پروانه ی عاشق به گود قتلگاه

آن نشاید وصف کردن واله افزون گشتن استظهر عاشورا به دست شمر این وحدت شکست

تا که آن جرثومه روی سینه ی مولا نشست

گر چه در ارض و سما «خادم» چنان هنگامه شد

سهم زینب از وصال یار محروم گشتن است

دسته بندی ها
شعر مذهبی

نظرات

^

ورود

ورود