مشاهده RSS Feed

دو کلوم حرف حساب

گناه بزرگ

به این مطلب امتیاز بدهید
اینکه مراسم ازدواج را طوری برگزار کنند که قشر عظیمی از مردم احساس کنند؛
دستشان نمی رسد، نمی توانند، دختر ها در خانه بمانند، پسر ها نامتاهل بمانند،
این ها هم گناه است، این گناه ها را باید بفهمیم،
ما گناه های کوچک را مد نظر قرار می دهیم،
گناه های بزرگ را فراموش می کنیم!!
رهبر انقلاب 29-07-1381


این گناه ها را باید بفهمیم
این گناه ها را باید بفهمیم
این گناه ها را باید بفهمیم
این گناه ها را باید بفهمیم
این گناه ها را باید بفهمیم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود