مشاهده RSS Feed

دو کلوم حرف حساب

صبر

به این مطلب امتیاز بدهید
صبر عبارت است از حفظ آرامش برای رسیدن به نتیجه
شکسپیر
تعریف جالب انگیزی بود

برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود