مشاهده RSS Feed

از هر دری سخنی شعر ((شهره))

شعر

به این مطلب امتیاز بدهید
هست تا در جگر از عهد مروت خالی

صائب ای جمله ابناء بشر دست بشوی
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود