مشاهده RSS Feed

دو کلوم حرف حساب

آداب استجابت دعا

به این مطلب امتیاز بدهید
از نظر اسلام، دعا و مناجات آدابی دارد، که موجب کمال دعا، و والایی و رفعت مرتبه و فزونی تأثیرگذاری آن می‌شود. امام صادق (ع) می‌فرماید: «آداب دعا را حفظ کن و ببین چه کسی را می‌خوانی و چگونه می‌خوانی و برای چه می‌خوانی».(1)
شخصی از امام صادق (ع) سوال کرد: خدا در قرآن می‌فرماید: « ادعونی استجب لکم» ولی او را می‌خوانیم و اجابت نمی‌شود! حضرت فرمود: «آیا خدا خُلف وعده می‌کند؟» عرض کرد: نه، فرمود: «پس علت چیست؟» عرض کرد: نمی‌دانم. حضرت فرمود: «هر کس دستورهای الهی را اطاعت کند و او را با شرایط و آداب دعا کند، خداوند دعایش را مستجاب می‌کند».(2)
آداب مهم دعا عبارتند از:
1ـ وضو:
امام علی (ع) می‌فرماید: «هر گاه کار بزرگی از امور دنیا و دین روی آورد، وضو بگیر و دست‌هایت را به سوی آسمان بلند کن».(3)
2ـ بسم‌الله گفتن:
پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «دعایی که آغازش «بسم‌الله الرحمن الرحیم» باشد، هرگز رد نمی‌شود».(4)
3ـ ثنای الهی:
امام صادق (ع) می‌فرماید: «در کتاب علی (ع) آمده است: ستایش الهی و درود بر رسول خدا (ص) باید پیش از درخواست باشد، زیرا اگر یکی از شما برای درخواست نیازی پیش شخصی بیاید، وی دوست دارد پیش از بیان درخواست، از او به خوبی یاد شود».(5)
دعا کننده با ستایش الهی، معرفت خود را به خداوند آشکار می‌کند. دعایی که پیش از آن ستایش الهی نباشد، نافرجام می‌ماند.(6)
4ـ صلوات فرستادن:
پیامبر (ص) و اهل بیت او گل‌های سرسبد آفرینش‌اند. در روایات توصیه شده که آغاز و پایان دعا با صلوات بر آن بزرگواران همراه باشد، تا به یُمن نام مبارکشان دعاها اجابت شوند.
امام علی (ع) می‌فرماید: «بر محمد و آل او درود بفرستید، که خداوند بر اثر یاد محمد (ص) و پاسداشت حرمت او دعایتان را می‌پذیرد».(7)
حضرت این نکته را با لطافت ویژه‌ای چنین بیان فرمود:
«هر گاه از خداوند حاجتی خواهی، با درود فرستادن بر پیامبرش (ص) آغاز سخن کن، آن گاه حاجتت را بخواه که خداوند بزرگوارتر از آن است که دو حاجت از او خواسته شود و او یکی [درود فرستادن بر پیغمبر] را اجابت و دیگری را رد کند».(8)
5ـ یقین به اجابت دعا:
یکی از آداب دعا آن است که دعا کننده به اجابت آن یقین داشته باشد و با شک و تردید خدا را نخواند. امام صادق (ع) می‌فرماید: «إذا دعوت فظن أنّ حاجتک بالباب؛(9) هر گاه دعا کردی، گمان کن که حاجتت نزد تو حاضر است».
در ذیل آیة «فلیؤمنوا بی؛(10) به من ایمان آورید» از حضرت صادق (ع) روایت شد: «معنای آیه آن است که بدانند من قدرت دارم هر چه را بخواهند، عطا کنم».(11)
علامه طباطبایی در این مورد می‌گوید: دعا کردن با تردید و ناامیدی، بیانگر ندانستن خواست حقیقی و جدی است.(12)
6ـ تصمیم جدّی بر دعا و درخواست:
یکی دیگر از آداب دعا، توجه قلبی به آن است. امام صادق (ع) می‌فرماید: «رسول خدا (ص) از خدا طلب باران کرد، باران آمد، تا جایی که گفتند غرق می‌شویم؛ اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا! یک بار دیگر نیز برای ما طلب باران کردی، ولی باران نیامد اما دومین بار بارید، حضرت فرمود: اولین بار که دعا کردم تصمیم جدی به آن نداشتم اما سپس که دعا کردم تصمیم جدی داشتم».(13)
امام صادق (ع) می‌فرماید:« دعایی که از روی بی‌توجهی باشد، مستجاب نمی‌شود، پس از صمیم دل به خدا توجه کن و بعد به استجابت دعا یقین داشته باش».(14)
7ـ اصرار بر دعا:
از بعضی روایات برمی‌آید که اصرار و پافشاری بر دعا، افزون بر مطلوب بودن، زمینه‌ساز برآوردن حاجت است. امام باقر (ع) می‌فرماید: «به خدا قسم! بنده‌ای در دعای خود اصرار نمی‌کند مگر آن که خداوند دعایش را مستجاب می‌کند».(15) امام علی (ع) می‌فرماید: «دعا سپر مؤمن است. هر گاه دری را زیاد بکوبی، برایت گشوده می‌شود».(16)
سایه حق بر سر بنده بود عاقبت جوینده یابنده بود
گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری
8ـ نام بردن حاجت و نیاز:
امام صادق (ع) می‌فرماید:« خداوند می‌داند که بنده‌اش چه می‌خواهد، هر گاه به درگاهش دعا می‌کند اما دوست دارد حاجت‌ها به درگاهش شرح داده شود، پس هر گاه دعا کردی، حاجتت را نام ببر».(17)
9ـ عمومیت و همگان را دعا کردن:
رسول خدا (ص) می‌فرماید: «هر گاه یکی از شماها دعا می‌کند، همه را دعا نماید، زیرا در این صورت به اجابت نزدیک‌تر است».(18)
امام رضا (ع) این‌گونه دعا می‌کرد: «اغْفِر لی ولمَن فی مشارق الأرض و مغاربها مِِنَ المؤمنین و المؤمنات؛ خدایا! در مشرق و مغرب عالم، هر مرد و زنی که ایمان دارد، او را بیامرز».(19)
امام سجاد (ع) در دعای ابو حمزه می‌گوید: «خدایا! بزرگ و کوچک ما، زن و مرد، دور و نزدیک، شهر و روستایی، همه را بیامرز»
10ـ گرد آمدن برای دعا:
امام صادق (ع) می‌فرماید: «اگر چهل نفر برای دعا گرد آیند، و خدا را بخوانند، خداوند دعای آنها را مستجاب می‌کند. اگر چهل نفر نبودند و چهار نفر بودند و ده بار خداوند را بخوانند، دعایشان را اجابت می‌کند. و اگر چهار نفر نباشند و یک نفر باشد که چهل مرتبه خدا را بخواند، دعایش را اجابت می‌کند».(20)
11ـ دعا برای دیگران:
امام باقر (ع) می‌فرماید: «زودترین دعایی که به اجابت می‌رسد، دعای برادر دینی برای برادرش در نبود اوست. در این صورت فرشته‌ای که گماشتة اوست می‌گوید: آمین، و برای توست دو چندان آن».(21)
علی بن ابراهیم از پدرش نقل می‌کند: عبدالله بن جندب را در عرفات دیدم. پیوسته دست‌هایش به سوی آسمان بلند و اشک‌هایش جاری بود، به او گفتم: وقوفی بهتر از وقوف تو ندیدم، گفت: به خدا سوگند! جز برای برادران دینی خود دعا نکردم، زیرا از امام کاظم (ع) شنیدم که فرمود:
«هر کس برای برادران دینی خود، در نبودش دعا کند، از عرش به او ندا می‌شود: صد هزار برابر آن برای تو باد! پس خوش نداشتم صد هزار دعای تعهد شده را به خاطر یک دعا از دست بدهم، که نمی‌دانم آن یک دعا به اجابت می‌رسد یا نه.(22)
خدا به حضرت موسی (ع) وحی کرد: «مرا به زبانی که گناه نکرده باشد بخوان، موسی گفت: مرا چنین زبانی کجاست؟ فرمود: مرا به زبان غیر خود بخوان».(23)
مولوی می‌گوید:
گر نداری تو دم خوش در دعا رو دعا می‌خواه از اخوان الصفا
بهر این فرمود با موسی خدا وقت حاجت خواستن اندر دعا
کای کلیم الله! ز من میجو پناه با دهانی که نکردی تو گناه
گفت موسی: من ندارم آن دهان گفت: ما را از دهان غیر خوان
آن دهانی که نکردستی گناه و آن دهان غیر باشد عذر خواه.(24)
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود