مشاهده RSS Feed

دو کلوم حرف حساب

یار غمخوار

به این مطلب امتیاز بدهید


غمخوار هم باشید....کمک واقعی این است که دو نفر غمها را از دل هم بر طرف کنند........هر کسی در دوره ی زندگیش

گرفتاری و مشکل و غمی پیدا می کند و ممکن است دچار ابهام و تردید شود.

آن دیگری در چنین موقعیتی باید به همسرش بشتابد و به او کمک کند.

غم را از دل او بر دارد .او را راهنمایی کند و اشتباه و خطای او را بر طرف کند. (امام خامنه ای خطبه عقد1378/9/2).
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات

^

ورود

ورود